Registraties

Ik ben geregistreerd bij de RBCZ, VIT, NVECP, Vektis, SCAG en KvK.

Register en Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ):

  • Licentiecode: 200009R

www.rbcz.nu

Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT)

  • Lidcodenummer: 405.12A

www.vit-therapeuten.nl

Nederlandse verbond voor ECP houders (NVECP)

Het NVECP is de beroepsvereniging voor ECP-therapeuten, therapeuten die beschikken over het Eurocertificaat voor Psychotherapie (ECP).

  • lidnummer: 10092

www.nvecp.nl

Vektis

Geregistreerd bij Vektis.

  • AGB code Yvonne de Vries: 90047044
  • AGB code Praktijk Yvonne de Vries: 9055649

www.vektis.nl

Klacht en tuchtrecht:

Als je een klacht hebt over mijn begeleiding dan hoor ik dat graag, zodat ik dit met je kan oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kan hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl) onder lidnummer 12934.

Voor informatie of voor het maken van een afspraak: